Whanganui Iwi Nau Mai! Haere Mai!

Whanganui Iwi Nau Mai! Haere Mai! Tangi wheorooro atu ana te pūkaea naa Te Awanui ā Rua, Ki koutou ee ngaa manga iti, e ngaa manga nui o te ara whanaungatanga, Mai ara raa te tiipua, mai ara raa te taawhito, Kuu ea te whanga nui, te whanga roa aa te tini, aa te mano.